ANBI

 

Beleidsplan Stichting Kinderboerderij “De Kleine Artis”

 

Naam:

Kinderboerderij “De Kleine Artis”

 

RSIN nr.:

815159936

 

Vestigingsadres:            

Fluytschip nabij 26-28

1483CK De Rijp

 

Telefoon/Email:

dekleineartisderijp@gmail.com

 

Website

www.dekleineartis.com

 

KVK:

41240534

 

Bank:

RABO

Lopende rek.: NL52 RABO 0356917118

 

Bestuur:

Voorzitter: K. Verdonk

Secretaris: I.D. Bakker-Wassenaar

Bestuurslid: C. van Lunteren

 

 

 

Beloningsbeleid

Stichting Kinderboerderij “De Kleine Artis” wordt geleid door een bestuur. Alle werkzaamheden op de boerderij en de activiteiten worden samen met een grote groep vrijwilligers verricht. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Het bestuur streeft naar een bestendig vrijwilligersbestand. Hiervoor worden enkele samenbindende activiteiten ontplooid zoals werkochtenden een voederdienst door bewoners uit het dorp en de jaarlijkse NL doetdag.

 

Beleid en strategie:

Ons doel is op een duurzame manier een veilig plek creëren en onderhouden waar dieren , kinderen, ouders groot ouders en minder valide mensen elkaar kunnen ontmoeten.

 

Voor de gemeente De Rijp en omstreken een groen plaats onderhouden voor de inwoners, waar deze rust vinden en kunnen ontspannen op een van de weinig groene plekken in de Rijp.

 

Voor de brede school een plaats waar kinderen educatief onderricht kunnen krijgen.

             De kinderboerderij is altijd open, zodat u kunt genieten van deze prachtige plek middenin ons dorp de Rijp

 

Korte termijn: de exploitatie

Voor het exploiteren van de kinderboerderij zijn, net als bij een bedrijf of instelling, financiële middelen nodig. Voor elk kalender jaar wordt een exploitatie begroting opgesteld. Het beleid is erop gericht om de in- en uitgave in evenwicht te houden. De opbrengsten bestaan uit giften, donaties en sponsors.

Ook is er een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Alkmaar en een jaarlijkse subsidie van de stichting Jan Boon.

Het bestuur streeft er naar om bekendheid te creëren en te behouden middels publicaties in plaatselijke kranten, Internet en sociale media zoals Facebook en een website.

 

Lange termijn: investeringen en educatie

Om de kinderboerderij in stand te houden is het nodig te kunnen investeren in nieuwe duurzame middelen, zoals gebouwen, speeltoestellen, renovatie en inventaris. Bij gelegenheid worden acties ontplooid voor het verkrijgen van sponsorgelden en/of project subsidie. Alleen bij een exploitatieoverschot worden ook lopende middelen zo nodig ingezet voor de lange termijn investeringen.

Wij betalen geen huur het terrein is in eigendom van de gemeente zie onder het kopje “geschiedenis”.

 

Geschiedenis

Hendrik Hoek, een voormalige boer op de Venbuurt, had daar een

boerderij genaamd 'de Artis'. Bij zijn overlijden heeft hij het

achterliggende eiland aan de gemeente geschonken, met die

voorwaarde dat het een groenbestemming moest blijven. Een initiatief

uit de Rijper bevolking resulteerde in deze kinderboerderij.

Het eiland is sinds 1990  in handen van onze gemeente.

De stichting: kinderboerderij 'de kleine Artis' beheert het terrein.

Het bestuur en een groep vrijwilligers zorgen ervoor, dat het de dieren

aan niets ontbreekt en dat het eiland onderhouden wordt.

Voor de verzorging en het onderhoud zijn wij financieel volledig afhankelijk van giften, subsidies, sponsors en onze donateurs.

 

Financiële verantwoording

Onze boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester en wordt op elke 2 maandelijkse vergadering verantwoord.

Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd en akkoord bevonden door Overman Administratie.

Overman Administratie  

Belastingadviseur in De Rijp,

Adres: Boeijerstraat 29, 1483 TG De Rijp

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon

* Secretariaat: St.kinderboerderij “De Kleine Artis” Email: dekleineartisderijp@gmail.com  

* K.V.K. nr:41240534   

* ANBI  

* IBAN: NL52 RABO 0356917118